Bezplatný online převodník souborů PDF do DWG
Bezplatný online převodník souborů PDF do DWG
pdf to dwg converter

* Vyberte soubor PDF (až 3 MB):

The file was not converted. Timeout exceeded.

Děkujeme vám! Soubor DWG byl odeslán na váš e-mail.

* Zadejte e-mail, na který má být soubor DWG odeslán:*

  • Velikost souboru PDF je až 3 MB
  • První 2 strany souboru jsou převedeny
  • Bezplatný online převodník souborů PDF do DWG umožňuje převádět až 2 soubory denně

Převodník souborů PDF do DWG ABViewer Enterprise pro PC

Převodník ABViewer převádí data souboru PDF do editovatelných entit formátu AutoCAD DWG: čar, polyčar, šraf, oblouků, elips a obrázků.

  • Převod všech stran souboru PDF nebo jednotlivé strany souboru PDF do formátu DWG
  • Možnost převodu vrstvy souboru PDF na vrstvy souboru DWG
  • Speciální nástroj pro změnu měřítka výkresu proti základnímu segmentu

134 EUR 188 EUR